whosbeenhere

Discord-botti, joka kirjaa ylös äänikanavan kävijät. Kehitettiin kolmannessa Testausmeetissä 18.12.2021 ja sitä käytettiin etäyhteydellä tapahtumaan osallistuneiden kirjaamiseen.

Kirjattuja etäosallistujia on monessa hybridinä järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa lisätty pöytäkirjaan osallistujiksi.

Osan projektisivusta laati arhippa11.

README.md-dokumentaatio GitHub-repositoriolletestausserveri/whosbeenhere

Who's Been Here?

A Discord bot to keep a journal of voice channel members.

Testausserveri ry's use-case for such bot is to track present members of an association's meeting for a record. We paste the generated data to a spreadsheet, which matches an user id to a real name. The final list of participants can be included in the minutes of the meeting.

Usage

Quick and easy way to run this bot

$ DISCORD_TOKEN=**yourtoken** npx whosbeenhere

You can also put your token in an .env file, and run the npx command from the same direcotry.

The bot will create a logs/ directory and begin logging joined members to files inside it.

Development

  1. Clone this repository
  2. Install dependencies using npm install
  3. Configure your .env file using your Discord bot token
  4. Run the app using npm start